Available courses

En l’actualitat els avenços tecnològics fan que l’arribada de nous components al món de la informàtica sigui constant. Per això, no solament s’ha de tenir en compte el manteniment dels equips en cas de fallada, sinó que també cal un treball constant d’actualització d’aquests equips per a adaptar-se a les noves necessitats. Si hem de treballar amb components elèctrics i electrònics, és important tenir coneixements sobre electricitat i seguretat.